Akong bag-ong pagkatawo

663 akong bag-ong pagkatawoAng makahuluganon nga kapistahan sa Pentecostes nagpahinumdum kanato nga ang nahauna nga Kristohanong iglesya nabugkos sa Balaang Espiritu. Ang Balaang Espirito naghatag sa mga magtotoo gikan kaniadto ug sa amon usa ka tinuud nga bag-ong pagkatawo. Gisulti ko ang bahin niining bag-ong pagkatawo karon.

Ang pipila ka mga tawo nangutana sa ilang kaugalingon: Mahimo ba nako madungog ang tingog sa Dios, ang tingog ni Jesus, o ang pagpamatuod sa Balaang Espiritu? Nakit-an namon ang tubag sa Mga Taga Roma:

«Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet; sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen: Abba, lieber Vater! Der Geist Gottes selbst gibt Zeugnis unserm menschlichen Geist, dass wir Gottes Kinder sind» (Römer 8,15-16th).

Ang akong pagkatawo mao ang nakalahi kanako

Weil uns nicht alle Leute kennen, ist es notwendig, eine gültige Identitätskarte (ID) bei sich zu haben. Sie ermöglicht uns den Zugang zu Menschen, Ländern und auch zu Geld und Gut. Unsere ursprüngliche Identität finden wir im Garten Eden:

«Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn; als Mann und Frau schuf er sie» (1. Moises 1,27 SLT).

Sama nga gibuhat si Adan sa Diyos, siya naa sa iyang dagway, lahi ug lahi. Ang iyang orihinal nga pagkatawo nagpalahi kaniya ingon nga anak sa Diyos. Busa nakaingon siya sa Diyos: Abba, minahal nga amahan!

Apan nahibal-an namon ang istorya sa among nahauna nga mga katigulangan, si Adan ug Eva, kang kinsang mga tunob gisundan naton sila. Ang nahauna nga Adan, ug pagkahuman kaniya ang tanan nga mga tawo, nawala ang usa nga kini, espirituhanon nga pagkatawo pinaagi sa maliputon nga limbongan, ang amahan sa bakak, si satanas. Ingon usa ka sangputanan sa kining pagpangawat sa pagkatawo, tanan nga mga tawo nawad-an sa nagpasabut nga marka nga nagpakilala sa ila, kinsang mga anak sila. Si Adan, ug kita kauban niya, nawala ang kaamgiran sa Diyos, espirituhanon nga pagkatawo ug nawala - kinabuhi.

Tungod niini nakita naton nga ang silot, kamatayon, gipatuman usab kanato, nga gisugo sa Dios sa diha nga si Adan ug kita, ang iyang mga kaliwatan, nagsupak sa Iyang tingog. Ang sala ug ang epekto niini, ang pagkamatay, gikawatan sa aton sa atong diosnon nga pagkatawo.

«Auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr früher gewandelt seid nach der Art dieser Welt, unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, das ist Satan, der zu dieser Zeit am Werk ist in den Kindern des Ungehorsams» (Epheser 2,1).

Sa espirituhanon, kini nga pagkawat sa pag-ila adunay usa ka seryoso nga epekto.

«Adam war 130 Jahre alt und zeugte einen Sohn, ihm gleich und nach seinem Bilde, und nannte ihn Set» (1. Moises 5,3).

Gihimo si Set pagkahuman sa iyang amahan nga si Adan, nga nawala usab ang iyang pagkasama sa Dios. Bisan kung si Adan ug ang mga Patriyarka tigulang na kaayo, silang tanan namatay ug mga tawo kauban nila hangtod karon. Tanan nga nawala nga kinabuhi ug espirituhanon nga pagkasama sa Diyos.

Masinati ang bag-ong kinabuhi sa imahe sa Diyos

Sa diha nga makadawat kita bag-ong kinabuhi diha sa atong espiritu nga kita gimugna ug nabag-o ngadto sa imahe sa Diyos. Sa paghimo niini, makuha naton ang espirituhanon nga pagkatawo nga gilaraw sa Dios alang kanato.

«Lügt einander nicht an, da ihr ja den alten Menschen ausgezogen habt mit seinen Handlungen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis, nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat» (Kolosser 3,9-10 SLT).

Tungod kay nagasunod kita kang Jesus, ang tinuod, wala’y pagduhaduha nga gusto naton mamakak. Tungod niini, ang duruha ka mga bersikulo nagpanghimatuud nga gikan sa paggawas gikan sa kinaiyanhon nga tawhanon nga pagkatawo gilansang kita sa krus uban kang Jesus ug gisul-uban sa diosnon nga kinaiya pinaagi sa pagkabanhaw ni Jesus. Ang Balaang Espiritu nagpanghimatuud sa atong mga espiritu nga nabag-o kita sa dagway ni Jesus. Gitawag ug gisilyohan kita sa Balaang Espiritu. Ingon usa ka bag-ong binuhat nga nabuhi na kita sama kang Kristo sa atong tawhanon nga espiritu ug, sama kaniya, gipuy-an ang pagkabutang sa Diyos. Ang among bag-ong pagkatawo nabag-o sa tinuud ug ang tinuod nagsulti kanato kung kinsa gyud kita sa kasingkasing. Mga hinigugma nga anak nga lalake ug babaye sa Dios kauban si Jesus nga panganay.

Ang among pagkatawo pag-usab gipabaliktad ang pagsabut sa tawo. Gihunahuna na ni Nicodemus ang bahin sa kini nga pagkatawo pag-usab ug gidasig siya nga pangutan-on si Jesus. Sa among hunahuna gibitay kami sama sa usa ka ulod ug pagkahuman sama sa usa ka cocoon nga baligtad sa usa ka kahon nga kahoy. Nasinati namon kung giunsa ang among daan nga panit nahimong dili angay ug sobra ka pig-ot. Ingon usa ka tawo nga ulod, monyeka ug cocoon, kami usa ka butang nga sama sa usa ka natural nga nagbag-o nga sulud: sa niini gihimo namon gikan sa usa ka ulod ngadto sa usa ka delikado nga alibangbang o gikan sa kinaiyahan sa tawo ngadto sa diosnon nga kinaiya, nga adunay diosnon nga pagkatawo.

Kini gyud ang mahinabo sa atong kaluwasan pinaagi kang Hesus. Kini usa ka bag-ong pagsugod. Ang tigulang dili mahimong ibutang sa kahusay, kini mahimo ra nga pulihan nga bug-os. Ang daan nga nawala sa hingpit ug ang bag-ong moabut. Natawo kita pag-usab sa espiritu nga pagkasama sa Diyos. Kini usa ka milagro nga nasinati ug gisaulog naton kauban si Jesus:

«Denn Christus ist mein Leben, und Sterben ist mein Gewinn» (Philipper 1,21).

Gipalambo ni Pablo kini nga hunahuna sa sulat sa mga taga-Corinto:

«Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden.» (2. Mga taga-Corinto 5,1).

Kini nga balita makapahupay ug malaumon nga kita luwas na kang Jesus. Ingon usa ka katingbanan sa kung unsa ang nahinabo, mabasa namon:

«Denn ihr seid gestorben, als Christus starb, und euer wahres Leben ist mit Christus in Gott verborgen. Wenn Christus, der euer Leben ist, der ganzen Welt bekannt werden wird, dann wird auch sichtbar werden, dass ihr seine Herrlichkeit mit ihm teilt» (Kolosser 3,3-4 NLB).

Kami kauban ni Kristo, kung ingon-ana, gitabunan sa Diyos ug natago diha kaniya.

«Wer aber dem Herrn anhängt, der ist ein Geist mit ihm» (1. Mga taga-Corinto 6,17).

Labing makalipay nga madungog ang ingon nga mga pulong gikan sa baba sa Dios. Gihatagan nila kami sa padayon nga pagdasig, paghupay, ug kalinaw nga dili namon makit-an bisan diin. Kini nga mga pulong nagmantala sa maayong balita. Kini ang hinungdan nga bililhon kaayo ang atong kinabuhi tungod kay ang tinuud nagsumada kung unsa ang nagpahayag sa atong bag-ong pagkatawo.

«Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat: Gott ist Liebe; und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm (1. Johannes 4,16).

Pagdawat kaalam pinaagi sa Balaang Espiritu

Ang Diyos manggihatagon. Gipakita sa iyang kinaiya nga siya usa ka malipayon nga tighatag ug naghatag kanato daghang mga regalo:

«Sondern wir reden von der Weisheit Gottes, die im Geheimnis verborgen ist, die Gott vorherbestimmt hat vor aller Zeit zu unserer Herrlichkeit; Sondern es ist gekommen, wie geschrieben steht (Jesaja 64,3): Was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Uns aber hat es Gott offenbart durch den Geist; denn der Geist erforscht alle Dinge, auch die Tiefen Gottes» (1. Mga taga-Corinto 2,7; 9-10).

Makapasubo kaayo kung sulayan namon nga maminusan kini nga kamatuuran uban ang kinaadman sa tawo. Unsang mga katingad-an nga mga butang nga gihimo ni Jesus alang kanato, kinahanglan dili naton pagtamayon ug tamayon sa wala pagsabut sa pagkamapaubsanon. Naa ra sa aton ang mapasalamaton ug masinabuton nga pagdawat sa gasa sa Dios nga adunay diosnon nga kinaadman ug ipasa kini nga kasinatian sa uban. Gipalit kita pag-ayo ni Jesus sa iyang sakripisyo. Uban sa bag-ong pagkatawo nga iyang gihatag kanato ang iyang kaugalingon nga pagkamatarung ug pagkabalaan, nga nagbisti sama sa usa ka sinina.

«Er, Gott, hat es aber gefügt, dass ihr in Christus Jesus seid, der unsere Weisheit wurde, dank Gott, unsere Gerechtigkeit und Heiligung und Erlösung» (1. Mga taga-Corinto 1,30 Zürcher Bibel)

Ang mga pulong sama sa: kita natubos, gipakamatarung, ug gibalaan nga dali nga mapalayo sa atong mga ngabil. Apan lisud alang kanato nga matubos, sa pagdawat sa pagkamatarung ug pagkabalaan, ingon sa gihubit sa bersikulo nga atong nabasa, sa personal ug sa walay pagduha-duha. Mao nga giingon namon: Oo, siyempre, diha kang Cristo, ug pinaagi niana gipasabut namo nga kini bahin sa usa ka halayo nga pagkamatarung o pagkabalaan, apan nga wala’y direkta nga epekto, wala’y direkta nga paghisgot sa karon nga kinabuhi.

Palihug hunahunaa kung unsa ka ka matarong kung si Jesus nahimo nga matarong alang kanimo. Ug unsa ka ka balaan kung si Jesus nahimo nga imong pagkabalaan. Adunay kita niini nga mga hiyas tungod kay si Jesus ang atong kinabuhi.

Gilansang kita sa krus, gilubong ug gibanhaw uban kang Jesus. Mao nga gitawag kita sa Diyos nga natubos, matarong, ug balaan. Gigamit niya kini aron ihulagway ang among pagkatawo, ang atong pagkatawo. Kini moadto labi pa sa pagbaton sa usa ka bag-ong ID sa imong mga kamot ug pagkahimong bahin sa imong pamilya. Masabut usab alang sa atong hunahuna nga mahiusa uban kaniya, tungod kay kita sama kaniya, iyang dagway. Nakita kita sa Diyos ingon kita usa, matarung ug balaan. Pag-usab, sama ni Jesus, ang Dios nga Amahan nakakita kanato ingon nga Iyang Anak, Iyang Anak nga Babaye.

Unsa ang giingon ni Jesus:

Giingon kanimo ni Hesus: Gikuha ko ang tanan nga pag-amping aron kanunay ka makasama sa akong gingharian. Naayo ka sa akong samad. Gipasaylo ka hangtod sa hangtod. Gipaligo ko ikaw sa akong grasya. Mao nga dili ka na mabuhi alang sa imong kaugalingon, apan alang kanako ug kauban nako ingon bahin sa akong bag-ong binuhat. Tinuod, nabag-ohan ka pa usab kung tinuod nga nahibal-an na ako, apan sa kahiladman dili ka mahimong labi ka bag-o kaysa karon. Malipayon ako nga gitudlo nimo ang imong mga hunahuna sa mga butang sa taas, diin ikaw gipadako ug gibalhin uban nako.

Gihimo ka aron ipahayag ang akong balaan nga kinabuhi. Ang imong bag-ong kinabuhi luwas nga natago kanako. Gisangkapan ko ikaw sa tanan nga imong kinahanglan sa kinabuhi ug sa akong kahadlok. Tungod sa akong kaayo ug kaayo sa akong kasingkasing gitugutan ko ikaw nga makaambit sa akong pagkasama. Sukad nga gipanganak ka gikan sa akon, ang akong pagkinabuhi nagpuyo diha kanimo. Paminaw samtang ang akong espiritu nagpamatuod kanimo sa imong tinuud nga pagkatawo.

Akong tubag:

Daghang salamat, Jesus, sa maayong balita nga akong nadungog. Gipasaylo mo ako sa tanan ko nga mga sala. Gibag-o mo ako sa sulod. Gihatagan mo ako usa ka bag-ong pagkatawo nga adunay direkta nga pag-access sa imong gingharian. Gihatagan mo ako bahin sa imong kinabuhi aron ako makapuyo sa tinuud. Nagpasalamat ako kanimo nga nakapunting ang akong mga hunahuna sa kamatuoran. Nagpasalamat ako kanimo nga nabuhi ako sa us aka paagi nga ang ekspresyon sa imong gugma nahimo’g labi nga makita pinaagi kanako. Gihatagan mo na ako usa ka langitnon nga kinabuhi nga adunay langitnon nga paglaum sa kinabuhi karon. Daghang salamat, Jesus.

ni Toni Püntener