Ang Diyos wala’y kontra kanimo

Ang 045 diyos wala batok kanimoUsa ka psychologist nga ginganlan Lawrence Kolberg ang naghimo og usa ka halapad nga pagsulay aron masukod ang pagkahamtong sa natad sa pangatarungan sa moral. Natapos niya nga ang maayong pamatasan aron malikayan ang silot mao ang labing kubos nga porma sa pagdasig nga buhaton ang matarong. Gibag-o ra ba naton ang atong pamatasan aron malikayan ang silot?

Sieht christliche Reue so aus? Ist das Christentum nur eines von vielen Mitteln, um moralische Entwicklung zu verfolgen? Viele Christen haben die Tendenz zu glauben, dass Heiligkeit dasselbe wie Sündenlosigkeit ist. Obwohl das nicht völlig falsch ist, hat diese Perspektive einen grossen Mangel. Heiligkeit ist nicht die Abwesenheit von etwas, nämlich von Sünde. Heiligkeit die Gegenwart von etwas Grösserem, nämlich die Teilhabe am Leben Gottes. Anders ausgedrückt, es ist möglich, all unsere Sünden wegzuwaschen, und sogar wenn wir dabei Erfolg haben (und das ist ein grosses «wenn», da es ausser Jesus nie jemand geschafft hat), würden wir immer noch ein echtes christliches Leben verpassen.

Ang tinuud nga paghinulsol wala maglakip sa pagtalikod gikan sa us aka butang, apan sa pagdangup sa Diyos, kinsa nahigugma kanato ug kinsa sa kahangturan nagpasalig nga magdala sa kahingpitan, kalipay ug gugma sa katulo nga kinabuhi sa Amahan ug Anak ug aron mapaambit ang Balaan Espirito. Ang pagdangup sa Diyos sama sa pag-abli sa atong mga mata pinaagi sa pagpadan-ag sa kahayag aron makita naton ang kamatuoran sa gugma sa Diyos - ang kamatuoran nga kanunay naa, apan wala namo makita tungod sa kangitngit sa among hunahuna.

Gihubit sa Ebanghelyo ni Juan si Jesus ingon ang kahayag nga nagdan-ag sa kangitngit, ang kahayag nga dili masabut sa kalibutan. Apan samtang gibutang naton ang atong pagsalig diha kang Jesus nagsugod kita sa pagtan-aw Kaniya ingon nga hinigugma nga Anak sa Amahan, atong Manluluwas ug magulang nga pinaagi kaniya nalimpyohan kita gikan sa sala ug gidala ngadto sa husto nga relasyon sa Diyos. Ug kung makita gyud naton si Jesus kung kinsa siya, magsugod kita sa pagtan-aw sa atong kaugalingon kung kinsa kita - mga hinigugma nga anak sa Diyos.

Miingon si Jesus nga mianhi siya aron hatagan kita sa gugma ug kinabuhi sa kadagaya. Ang ebanghelyo dili usa ka bag-o o labi ka maayo nga programa sa pagbag-o sa pamatasan. Kini ang maayong balita nga kita duul ug mahal sa kasingkasing sa Amahan, ug nga si Jesukristo mao ang buhing pamatuod sa walay hunong nga katuyoan sa pagdani kanato ngadto sa kalipay sa walay katapusang gugma nga anaa kaniya uban sa iyang Anak nga si Jesukristo ug sa santos nga Hunahuna bahin. Bisan kinsa ka, ang Diyos dapig kanimo, dili batok kanimo. Pasabta siya sa imong mga mata sa iyang gugma.

ni Joseph Tkack