Pakigsabut - unsa kini?

Kami nga mga ministro adunay batasan nga usahay naggamit mga termino nga daghang mga tawo, labi na ang labi ka bag-ong mga Kristiyano o mga bisita, dili masabut. Gipahinumduman ko ang panginahanglan nga ipasabut ang mga termino pagkahuman sa usa ka sermon nga akong gihatag dili pa dugay kung adunay usa nga miduol kanako ug gihangyo ako nga ipatin-aw ang pulong nga "panag-uli". Kini usa ka maayo nga pangutana, ug kung ang usa ka tawo adunay kana nga pangutana, mahimo usab kini nga may kalabutan sa uban. Mao nga gusto nako igahin ang kini nga programa sa konsepto sa bibliya nga "panag-uli".

Alang sa kadaghanan sa kasaysayan sa tawo, kadaghanan sa mga tawo nakit-an ang ilang kaugalingon nga nahimulag sa Dios. Adunay kami igo nga ebidensya niini sa mga asoy bahin sa pagkapakyas sa tawo nga magkasinabut, diin usa ra ka pagsalamin sa pagkahimulag gikan sa Dios.

Wie der Apostel Paulus in Kolosser 1,21-22 schrieb: „Auch euch, die ihr einst fremd und feindlich gesinnt wart in bösen Werken, hat er nun versöhnt durch den Tod seines sterblichen Leibes, damit er euch heilig und untadelig und makellos vor sein Angesicht stelle.“

Dili gyud ang Dios ang kinahanglan magpasig-uli sa aton, apan kinahanglan kita magpasig-uli sa Dios. Sama sa giingon ni Pablo, ang pagpahilayo naa sa hunahuna sa tawo, dili sa hunahuna sa Diyos. Ang tubag sa Diyos sa pagpalain sa tawo mao ang gugma. Gihigugma kita sa Dios bisan kaniadtong kita mga kaaway niya.
 
Paulus schrieb Folgendes an die Gemeinde in Rom: „Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind“ (Röm 5,10).
Paulus sagt uns, dass es damit nicht aufhört: „Aber das alles von Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat durch Christus und uns das Amt gegeben, das die Versöhnung predigt. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu…“ (2. Mga taga-Corinto 5,18-19th).
 
Ein paar Verse später schrieb Paulus, wie Gott in Christus die ganze Welt mit sich selber versöhnt hat: „Denn es hat Gott wohl gefallen, dass in ihm alle Fülle wohnen sollte und er durch ihn alles mit sich versöhnte, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz“ (Kolosser 1,19-20th).
Gipahiuyon sa Diyos ang tanan nga mga tawo sa iyang kaugalingon pinaagi kang Hesus, nga nagpasabut nga wala’y bisan kinsa nga dili mapahilayo sa gugma ug gahum sa Diyos. Usa ka lingkuranan gitagana sa lamesa sa bangkete sa Dios alang sa tanan nga nabuhi sukad. Apan dili tanan nagtoo sa pulong sa gugma ug pasaylo sa kanila sa Dios, dili tanan nakadawat sa ilang bag-ong kinabuhi diha kang Cristo, nagsul-ob sa mga sinina sa kasal nga giandam ni Kristo alang kanila ug milingkod sa lamesa.

Kini ang hinungdan nga ang ministeryo sa pagpasig-uli bahin sa - bahin kini sa among buluhaton sa pagpakaylap sa maayong balita nga gipahiuyon na sa Dios ang kalibutan sa Iyang Kaugalingon pinaagi sa Dugo ni Kristo, ug nga ang kinahanglan buhaton sa tanan nga mga tawo mao ang pagtuo sa maayong balita, pagdangup sa Diyos sa paghinulsol, pas-ana ang imong krus, ug sunda si Jesus.

Ug kung unsa kini kahalipay nga balita. Hinaut nga panalanginan kita sa Dios sa tanan nga malipayong buhat.

ni Joseph Tkach


pdfPakigsabut - unsa kini?