Ang ebanghelyo

112 ang ebanghelyo

Das Evangelium ist die gute Nachricht über die Erlösung durch Gottes Gnade aufgrund des Glaubens an Jesus Christus. Es ist die Botschaft, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, dass er begraben, nach der Schrift am dritten Tage auferweckt wurde und dann seinen Jüngern erschien. Das Evangelium ist die gute Nachricht, dass wir durch das Heilswerk Jesu Christi ins Reich Gottes eingehen können. (1. Mga Taga-Corinto 15,1-5; Mga Buhat sa mga Apostoles 5,31; Lucas 24,46-48; Juan 3,16; Mateo 28,19-20; Markus 1,14-15; Mga Buhat sa mga Apostoles 8,12; 28,30-31)

Ngano nga natawo ka?

Gibuhat sila alang sa usa ka katuyoan! Gibuhat sa Diyos ang matag usa kanato sa usa ka katarungan - ug labi kita nga malipayon kung nagpuyo kita uyon sa katuyoan nga Iyang gihatag kanato. Kinahanglan nimo mahibal-an kung unsa kini.

Daghang mga tawo ang wala’y ideya kung unsa ang bahin sa kinabuhi. Nagpuyo sila ug namatay sila, nga nangita us aka lahi nga kahulugan ug naghunahuna kung ang ilang kinabuhi adunay katuyoan, diin sila nahisakup, kung tinuud nga adunay kahulogan sila sa labing kadako nga laraw sa mga butang. Mahimo nila nga gihiusa ang labing kaayo nga koleksyon sa mga botelya o nagdaog sa dungog sa pagkapopular sa high school, apan ang labing kadali ang mga plano ug pangandoy sa mga kabatan-onan nawala sa mga kabalaka ug kasagmuyo bahin sa nawala nga mga higayon, napakyas nga mga relasyon o dili maihap nga "Kung mahimo ra" o " na ".

Daghang mga tawo ang nagdala sa mga walay sulod, wala natuman nga kinabuhi nga wala’y gitakda nga katuyoan o kahulugan nga labaw sa mubu nga katagbawan sa salapi, sekso, gahum, respeto, o pagkapopular nga wala’y hinungdan, labi na kung hapit na ang kangitngit sa kamatayon. Apan ang kinabuhi mahimong labi pa ka daghan sa kana tungod kay ang Dios nagahatag labi pa kadaghan sa matag usa sa aton. Gitanyag Niya kanato ang tinuud nga kahulogan ug kahulugan sa kinabuhi - ang hingpit nga kalipay nga nahimo Niya kita.

Bahin 1: Ang tawo gibuhat sa dagway sa Diyos

Das erste Kapitel der Bibel sagt uns, dass Gott die Menschen «nach seinem Bilde» geschaffen hat (1. Moises 1,27). Männer und Frauen wurden «nach dem Bilde Gottes geschaffen» (gleicher Vers).

Dayag, wala kita buhata sa dagway sa Diyos sa mga termino sa kataas o gibug-aton o kolor sa panit. Ang Dios espiritu, dili usa ka binuhat nga binuhat, ug kita gihimo sa butang. Bisan pa gibuhat sa Dios ang mga tawo sa iyang kaugalingon nga dagway, nga nagpasabut nga gihimo Niya kita nga managsama Kaniya sa hinungdanon nga mga paagi. Adunay kami pagsalig sa kaugalingon, mahimo kami makigsulti, magplano, maghunahuna nga malalangon, magdisenyo ug magbuut, makasulbad sa mga problema ug mahimong usa ka kusog alang sa kaayohan sa kalibutan. Ug mahimo kita mahigugma.
 

Wir sollen «nach Gott geschaffen werden, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit» (Epheser 4,24). Doch oft sind Menschen gerade in dieser Hinsicht überhaupt nicht Gott ähnlich. In der Tat, können Menschen oft ziemlich gottlos sein. Trotz unserer Gottlosigkeit jedoch gibt es gewisse Dinge, auf die wir uns verlassen können. Einmal, dass Gott in seiner Liebe zu uns immer treu sein wird.

Usa ka hingpit nga pananglitan

Das Neue Testament hilft uns zu verstehen, was es bedeutet, nach dem Bilde Gottes geschaffen zu sein. Der Apostel Paulus sagt uns, dass Gott uns in etwas umformt, das perfekt und gut ist – in das Bild Jesu Christi. «Denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern» (Römer 8,29). Mit anderen Worten, Gott hatte von Anbeginn an die Absicht, dass wir wie Jesus, dem Sohn Gottes im Fleisch werden sollten.

Paulus sagt, dass Jesus selber «das Ebenbild Gottes ist» (2. Mga taga-Corinto 4,4). «Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes» (Kolosser 1,15). Er ist das perfekte Beispiel dessen, wozu wir geschaffen wurden. Wir sind Gottes Kinder in seiner Familie und wir schauen auf Jesus, Gottes Sohn, um zu sehen, was das bedeutet.

Einer der Jünger Jesu fragte ihn: «Zeige uns den Vater» (Johannes 14,8). Jesus erwiderte: «Wer mich sieht, der sieht den Vater» (V. 9). Mit anderen Worten, Jesus sagt: Was ihr wirklich über Gott wissen müsst, könnt ihr in mir sehen.

Er spricht nicht über Hautfarbe, Kleidungsstile oder die Fähigkeiten eines Zimmermanns – er spricht über Geist, Einstellung und Handlungen. Gott ist Liebe, schrieb Johannes (1. Johannes 4,8), und Jesus zeigt uns, was Liebe ist, und wie wir als Menschen, die in sein Ebenbild umgestaltet werden, lieben sollen.

Da Menschen nach dem Bilde Gottes gemacht wurden, und Jesus das Ebenbild Gottes ist, ist es kein Wunder, dass Gott uns in das Ebenbild Jesu formt. Er soll in uns «Gestalt» annehmen (Galater 4,19). Unser Ziel ist es, «zum vollkommenen Mass der Fülle Christi zu gelangen» (Epheser 4,13). Während wir in Jesu Bild umgestaltet werden, wird das Bild Gottes in uns wiederhergestellt, und wir werden das, wozu wir geschaffen wurden.

Vielleicht sind Sie jetzt Jesus nicht sehr ähnlich. Das ist okay. Gott weiss bereits darüber Bescheid, und das ist der Grund, weshalb er mit Ihnen arbeitet. Wenn Sie es ihm erlauben, wird er Sie ändern – Sie verwandeln – damit Sie mehr und mehr wie Christus werden (2. Mga taga-Corinto 3,18). Es braucht Geduld – aber der Prozess erfüllt das Leben mit Bedeutung und Zweck.

Ngano nga dili buhaton sa Dios ang tanan sa usa ka pagpamilok? Tungod kay wala kana isipa ang tinuud, panghunahuna, ug mahigugmaon nga tawo nga giingon Niya nga kinahanglan ikaw. Ang pagbag-o sa hunahuna ug kasingkasing, ang paghukum nga modangup sa Diyos ug magsalig sa kaniya, mahimo nga magdugay, sama sa desisyon nga maglakaw sa usa ka dalan. Apan ang tinuud nga pagbiyahe sa kadalanan nagkinahanglan og oras ug mahimo nga puno sa mga babag ug mga kalisud. Sa parehas nga paagi, nagkinahanglan og oras aron mabag-o ang mga batasan, pamatasan, ug naugat nga mga kinaiya.

Ingon usab, gihigugma ka sa Diyos ug gusto nimo nga higugmaon mo siya. Apan ang gugma gugma ra kung gihatag nga libre, dili kung gihangyo. Ang pinugos nga gugma dili gyud gugma.

Nagkaayo ug labi ka maayo

Gottes Zweck für Sie ist nicht nur wie Jesus vor 2000 Jahren zu sein – sondern auch so zu sein, wie er jetzt ist – auferstanden, unsterblich, erfüllt mit Herrlichkeit und Macht! Er wird «unseren nichtigen Leib verwandeln, dass er gleich werde seinem verherrlichten Leibe nach der Kraft, mit der er sich alle Dinge untertan machen kann» (Philipper 3,21). Wenn wir mit Christus in diesem Leben vereinigt worden sind, «so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein» (Römer 6,5). «Wir werden ihm gleich sein» versichert uns Johannes (1. Johannes 3,2).

Wenn wir Gottes Kinder sind, schreibt Paulus, dann können wir sicher sein, «dass wir auch mit ihm zur Herrlichkeit erhoben werden» (Römer 8,17). Wir werden eine Herrlichkeit empfangen wie sie Jesus hat – Leiber, die unsterblich sind, die nie verfallen, Leiber, die geistlich sind. Wir werden auferstehen in Herrlichkeit, wir werden auferstehen in Kraft (1. Mga Taga-Corinto 15,42-44). «Und wie wir getragen haben das Bild des irdischen, so werden wir auch tragen das Bild des himmlischen» – wir werden wie Christus sein! (V. 49).

Gusto ba nimo ang himaya ug pagka-imortal? Gibuhat ka sa Diyos alang sa kini nga katuyoan! Kini usa ka maayong regalo nga gusto niya ihatag kanimo. Kini usa ka makapaukyab ug matahum nga kaugmaon - ug naghatag kini kahulugan ug kahulugan sa kinabuhi.

Wenn wir das Endresultat sehen, dann macht der Prozess, in dem wir uns jetzt befinden, mehr Sinn. Die Schwierigkeiten, Prüfungen und Schmerzen im Leben sowie auch die Freuden, machen mehr Sinn, wenn wir wissen, worum es im Leben geht. Wenn wir wissen, welche Herrlichkeit wir erhalten werden, sind die Leiden in diesem Leben leichter zu ertragen (Römer 8,28). Gott hat uns ausserordentlich grosse und kostbare Verheissungen gegeben.

Adunay ba problema dinhi?

Apan paghulat usa ka minuto, tingali maghunahuna ka. Dili gyud ako mahimo’g maayo alang sa kana nga lahi sa himaya ug gahum. Usa ra ako ka ordinaryong tawo. Kung ang langit usa ka hingpit nga lugar, nan wala ako nahisakup didto; gubot akong kinabuhi.

Okay ra kana - Nahibal-an sa Diyos, apan dili kini makapugong kaniya. Adunay siya mga plano alang kanimo, ug giandam na niya ang ingon nga mga problema aron kini masulbad. Tungod kay ang tanan gubot ang hinungdan; Ang kinabuhi sa matag usa natapos ug wala’y bisan kinsa nga angayan himaya ug gahum.

Bisan pa ang Diyos nahibalo kung unsaon pagluwas sa mga tawo nga makasasala - ug bisan kung giunsa nila kanunay gubot ang mga butang, nahibal-an Niya kung unsaon sila luwason.

Ang plano sa Diyos nakasentro kang Hesu-Kristo - nga wala’y sala puli kanato ug nag-antos alang sa atong mga sala puli kanato. Girepresenta kita niya sa atubangan sa Diyos ug gihatagan kita regalo nga kinabuhing dayon kung gusto naton kini dawaton gikan kaniya.

Bahin 2: Ang Gasa sa Diyos

Kitang tanan napakyas, ingon ni Paul, apan gipakamatarung kita sa grasya sa Dios. Kini usa ka regalo! Dili naton kini angay - gihatag kini sa aton sa Diyos gikan sa iyang grasya ug kalooy.

Ang mga tawo nga mahimo’g makalusot sa kinabuhi sa ilang kaugalingon dili kinahanglan maluwas - sila mga tawo nga naa sa kasamok nga kinahanglan maluwas. Ang mga tagbantay sa kinabuhi dili "nagluwas" sa mga tawo nga makalangoy sa ilang kaugalingon - giluwas nila ang mga tawo nga nalumos. Espirituwal kitang tanan nangalumos. Wala sa usa kanato ang hapit sa kahingpitan ni Kristo, ug kung wala kini sama kita ka patay.

Daghang mga tawo ang ingon naghunahuna nga kinahanglan kita nga "igoigo nga igoigo" alang sa Dios. Pananglit gipangutana namon ang pipila, "Unsa man ang nagatoo kanimo nga moadto ka sa langit o nga makabaton ka kinabuhing dayon sa gingharian sa Dios?" Daghan ang motubag: “Tungod kay buotan ako. Nahimo nako kini o kana. "

Ang tinuud bisan unsa pa ka maayo ang nahimo aron takus sa usa ka dapit sa usa ka hingpit nga kalibutan, dili kita mahimo nga "igoigo kaayo" tungod kay kita dili hingpit. Kita napakyas, apan kita gipakamatarung pinaagi sa regalo sa Dios, pinaagi sa gihimo ni Jesucristo alang kanato.

Dili pinaagi sa maayong buhat

Gott hat uns gerettet, sagt die Bibel «nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem Ratschluss und seiner Gnade» (2. Timoteo 1,9). Er machte uns selig nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit» (Titus 3,5).

Bisan kung ang atong mga buhat maayo kaayo, dili kana ang hinungdan nga ang Dios nagluwas kanato. Kinahanglan maluwas kita tungod kay ang aton maayong mga buhat dili igo aron kita maluwas. Kinahanglan naton ang kalooy ug grasya, ug gihatag kana sa aton sa Diyos pinaagi kang Jesu-Cristo.

Kung mahimo alang kanato nga maangkon ang kinabuhing dayon pinaagi sa maayong pamatasan, isulti sa aton sa Dios kung giunsa. Kung ang pagsunod sa mga kasugoan makahatag kanato kinabuhi nga dayon, gibuhat kini sa Diyos sa ingon, giingon ni Paul.

«Denn nur wenn ein Gesetz gegeben wäre, das lebendig machen könnte, käme die Gerechtigkeit wirklich aus dem Gesetz» (Galater 3,21). Aber das Gesetz kann uns kein ewiges Leben geben – sogar wenn wir es halten könnten.

«Denn wenn die Gerechtigkeit durch das Gesetz kommt, so ist Christus vergeblich gestorben» (Galater 2,21). Wenn Menschen sich ihr Heil erarbeiten könnten, dann würden wir keinen Erlöser benötigen, um uns zu retten. Es wäre für Jesus nicht nötig gewesen, zur Erde zu kommen, oder zu sterben und wieder auferweckt zu werden.

Aber Jesus kam gerade zu diesem Zweck auf die Erde – um für uns zu sterben. Jesus sagte, dass er kam, «um sein Leben zu einer Erlösung für viele zu geben» (Matthäus 20,28). Sein Leben war die Zahlung eines Lösegeldes, das gegeben wurde, um uns zu befreien und zu erlösen. Die Bibel zeigt wiederholt, dass «Christus für uns starb», und dass er «für unsere Sünden» starb (Römer 5,6-8; 2. Mga taga-Corinto 5,14; 15,3; Gal
1,4; 2. Mga taga-Tesalonica 5,10).

«Der Sünde Sold ist der Tod» sagt Paulus in Römer 6,23, «die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn». Wir verdienen den Tod, aber wir werden durch die Gnade Jesu Christi gerettet. Wir verdienen es nicht, mit Gott zu leben, da wir nicht vollkommen sind, aber Gott rettet uns durch seinen Sohn Jesus Christus.

Mga paghulagway sa kaluwasan

Gipatin-aw sa Bibliya ang atong kaluwasan sa daghang paagi - usahay naggamit kini mga pinansyal nga termino, usahay naggamit kini mga pulong nga may kalabotan sa pagsakripisyo, pamilya, o mga higala.

Ang termino sa panalapi nagpahayag nga gibayran niya ang presyo aron mapahigawas kami. Gikuha niya ang silot (kamatayon) nga angay kanamo ug gibayran ang among utang. Iyang gikuha ang atong kasal-anan ug kamatayon ug sa baylo naghatag kanato sa iyang pagkamatarong ug kinabuhi.

Gott akzeptiert Jesu Opfer für uns (schliesslich ist er derjenige, der Jesus sandte, um es zu geben), und er akzeptiert Jesu Gerechtigkeit für uns. Daher sind wir, die wir uns einst Gott widersetzten, jetzt seine Freunde (Römer 5,10).

«Auch euch, die ihr einst fremd und feindlich gesinnt wart in bösen Werken, hat er nun versöhnt durch den Tod seines sterblichen Leibes, damit er euch heilig und untadelig und makellos vor sein Angesicht stelle» (Kolosser 1,21-22th).

Tungod sa kamatayon ni Kristo, kita balaan sa panan-aw sa Dios. Sa libro sa Diyos, gikan kami sa daghang utang hangtod sa daghang pasalig - dili tungod sa among gibuhat, apan tungod sa gibuhat sa Diyos.

Gott nennt uns nun seine Kinder – er hat uns adoptiert (Epheser 1,5). «Wir sind Gottes Kinder» (Römer 8,16). Und dann beschreibt Paulus die wunderbaren Resultate unserer Adoption: «Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi» (V. 17). Das Heil wird als ein Erbe beschrieben. «Er hat euch tüchtig gemacht hat zu dem Erbteil der Heiligen im Licht» (Kolosser 1,12).

Tungod sa pagkamanggihatagon sa Dios, tungod sa Iyang grasya, magapanunod kita usa ka katigayunan - igbahin naton ang uniberso uban kang Cristo. O hinoon, ipaambit niya kini sa amon, dili tungod kay adunay kita gibuhat, apan tungod kay gihigugma niya kita ug gusto niya nga ihatag kini kanato.

Nadawat pinaagi sa pagtuo

Jesus hat uns qualifiziert; er hat nicht nur die Strafe für unsere Sünde bezahlt, sondern für die Sünden aller Menschen (1. Johannes 2,2). Aber viele Menschen verstehen das noch nicht. Vielleicht haben diese Menschen die Botschaft des Heils noch nicht gehört, oder sie hörten eine entstellte Version, die für sie keinen Sinn machte. Aus irgendeinem Grunde haben sie der Botschaft nicht geglaubt.

Kini sama sa sa pagbayad ni Jesus sa ilang mga utang, gihatagan sila usa ka dako nga account sa bangko, apan wala nila kini nabalitaan, o dili gyud kini gitoohan, o wala gyud nila hunahunaa nga sila adunay bisan unsang utang. O sama kini sa kung si Jesus naghulog usa ka dako nga pagsaulog ug gihatagan niya sila usa ka tiket ug bisan pa ang pila ka mga tawo nagpili nga dili moadto.

O sila mga ulipon nga nagtrabaho sa hugaw, ug niuban si Jesus ug miingon, "Nakapalit ako sa imong kagawasan." Ang pila ka mga tawo dili makadungog sa kini nga mensahe, ang uban dili motoo niini, ug ang uban labi pang magpabilin sa hugaw kaysa mahibal-an kung unsa ang kagawasan. Apan ang uban nakadungog sa mensahe, mitoo, ug nanggawas sa hugaw aron makita kung unsa ang usa ka bag-ong kinabuhi kauban ni Cristo.

Die Botschaft des Heils wird durch Glauben empfangen – indem man Jesus vertraut, indem man ihm beim Wort nimmt, indem man der guten Nachricht glaubt. «Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig» [gerettet] (Apostelgeschichte 16,31). Das Evangelium wird für «alle, die daran glauben», wirksam (Römer 1,16). Wenn wir nicht an die Botschaft glauben, wird sie uns nicht viel nützen.

Hinuon, adunay labaw pa sa pagtuo kaysa pagtuo lang sa piho nga mga kamatuoran bahin kang Jesus. Ang mga kamatuuran adunay usa ka makahuluganon nga epekto sa aton - kinahanglan naton talikdan ang kinabuhi nga gihimo naton sa kaugalingon naton nga dagway ug hinonoa modangup kita sa Dios nga nagbuhat kanato sa kaugalingon Niya nga dagway.

Kinahanglan naton nga dawaton nga kita makasasala, nga dili kita angayan sa katungod sa kinabuhing dayon, ug nga dili kita angayan nga mahimong kauban nga manununod uban ni Kristo. Kinahanglan naton nga angkunon nga dili gyud kita mahimong "igoigo nga igo" alang sa Langit - ug kinahanglan kita magsalig nga ang tiket nga gihatag sa aton ni Jesus igo gyud alang kanato nga makaadto sa parti. Kinahanglan nga mosalig kita nga sa iyang pagkamatay ug pagkabanhaw igo ra ang iyang gibuhat aron mabayran ang atong mga espirituhanon nga utang. Kinahanglan kita nga mosalig sa iyang kalooy ug grasya, ug dawaton nga wala’y laing paagi nga makasulud.

Usa ka libre nga tanyag

Balikan naton ang kahulugan sa kinabuhi sa atong paghisgot. Giingon sa Diyos nga gihimo Niya kita alang sa usa ka katuyoan, ug kana nga katuyoan aron kita mahisama Kaniya. Kinahanglan kita mahiusa sa pamilya sa Diyos, mga igsoon ni Jesus, ug makadawat kita bahin sa bahandi sa pamilya! Kini usa ka matahum nga katuyoan ug usa ka matahum nga saad.

Aber wir haben unseren Teil nicht getan. Wir sind nicht so gut wie Jesus gewesen – d.h. wir sind nicht perfekt gewesen. Was bringt uns dann zur Annahme, dass wir auch den anderen Teil des «Geschäftes» erhalten werden – ewige Herrlichkeit? Die Antwort ist, dass wir Gott vertrauen müssen, dass er so barmherzig und voller Gnade ist, wie er behauptet. Er hat uns zu diesem Zweck gemacht, und er wird diesen Zweck ausführen! Wir können zuversichtlich sein, sagt Paulus, dass «der in euch angefangen hat das gute Werk, der wird’s auch vollenden bis an den Tag Christi Jesu» (Philipper 1,6).

Gibayran ni Jesus ang bili ug gihimo ang buluhaton, ug ang iyang mensahe - ang mensahe sa Bibliya - nga ang atong kaluwasan moabut pinaagi sa iyang gibuhat alang kanato. Ang kasinatian (sama sa Kasulatan) nag-ingon nga dili kita makasalig sa atong kaugalingon. Ang atong bugtong paglaum alang sa kaluwasan, alang sa kinabuhi, aron mahimong unsa ang gibuhat sa Dios kanato, mao ang pagsalig kang Kristo. Mahimo kitang mahisama ni Kristo tungod kay, nahibal-an ang tanan natong mga kasaypanan ug kapakyasan, miingon Siya nga buhaton Niya kini!

Kung wala si Kristo, wala’y kahulogan ang kinabuhi - nasangit kita sa hugaw. Apan gisultihan kita ni Jesus nga gipalit niya ang atong kagawasan, mahimo niya kitang limpyohan, gihatagan kita niya usa ka libre nga tiket sa party ug hingpit nga mga katungod sa bahandi sa pamilya. Mahimo naton nga dawaton kini nga tanyag, o mahimo naton kini isalikway ug ibilin ang gubot.

Bahin 3: Gidapit ka sa bangkete!

Si Jesus sama sa usa ka dili hinungdanon nga panday sa usa ka dili hinungdanon nga balangay sa usa ka dili hinungdanon nga bahin sa Roman Empire. Apan karon siya kadaghanan giisip nga labing hinungdanon nga tawo nga nabuhi sukad. Bisan ang mga dili magtotoo naila nga iyang gihatag ang iyang kinabuhi aron mag-alagad sa uban, ug kini nga sulundon sa gugma nga nagsakripisyo sa kaugalingon miabut sa kahiladman sa kalag sa tawo ug gihikap ang imahe sa Dios sa sulod kanato.

Gitudlo niya nga ang mga tawo makit-an ang tinuud ug bug-os nga kinabuhi kung andam sila nga biyaan ang ilang kaugalingon nga nagduhaduha nga pagkapyot sa pagkabuhi ug sundon kini sa kinabuhi sa gingharian sa Dios.
«Wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird’s finden» (Matthäus 10,39).

Wala kami kawad-an, gawas sa wala’y pulos nga kinabuhi, makapasubo nga kinabuhi, ug gitanyag sa aton ni Jesus ang usa ka matagbaw, malipayon, makalipay ug nag-awas nga kinabuhi - hangtod sa hangtod. Giimbitahan niya kita nga biyaan ang garbo ug kabalaka, ug makuha naton ang kalinaw ug kalipayan sa atong kasingkasing.

Ang pamaagi ni Jesus

Giimbitahan kita ni Jesus nga moapil kaniya sa iyang himaya - apan ang panaw ngadto sa himaya nanginahanglan pagpaubos sa paghatag pagpalabi sa ubang mga tawo. Kinahanglan naton nga tangtangon ang atong pagkupot sa mga butang sa kini nga kinabuhi ug higpitan ang atong pagkuptan kang Jesus. Kung gusto naton adunay bag-ong kinabuhi, kinahanglan nga andam kita nga buhian ang daan.

Gihimo kita nga mahisama kang Jesus. Apan dili ra namon gikopya ang usa ka respetado nga bayani. Ang Kristiyanidad dili bahin sa mga ritwal sa relihiyon o bisan sa relihiyosong mga mithi. Bahin kini sa gugma sa Diyos alang sa katawhan, iyang pagkamaunongon sa katawhan, ug iyang gugma ug pagkamaunongon, nga nahimong makita diha kang Jesu-Cristo sa tawhanon nga dagway.

Diha kay Jesus, gipakita sa Diyos ang iyang grasya; Nahibal-an niya nga bisan giunsa kita pagsulay, dili gyud kita mahimo’g maayo sa kaugalingon. Diha kay Jesus, ang Diyos naghatag tabang kanato; gipadala niya ang Balaang Espirito sa ngalan ni Hesus nga magpuyo dinhi kanato, aron mabag-ohan kita gikan sa sulod. Ang Diyos naghulma kanato aron mahisama kaniya; dili naton ginatinguhaan nga mangin kaangay sa Dios sa aton kaugalingon.

Jesus bietet uns eine Ewigkeit der Freude an. Jede Person, als Kind in der Familie Gottes, hat einen Zweck und eine Bedeutung – ein Leben in Ewigkeit. Wir wurden für ewige Herrlichkeit gemacht, und der Weg zur Herrlichkeit ist Jesus, der selber der Weg, die Wahrheit und das Leben ist (Johannes 14,6).

Für Jesus bedeutete es ein Kreuz. Er ruft auch uns auf, uns diesem Teil der Reise anzuschliessen. «Da sprach er zu ihnen allen: Wer mir folgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach» (Lukas 9,23). Aber auf das Kreuz erfolgte eine Auferstehung zur Herrlichkeit.

Usa ka solemne nga bangkete

In einigen Geschichten verglich Jesus das Heil mit einem Bankett. Im Gleichnis vom verlorenen Sohn gab der Vater eine Party für seinen abtrünnigen Sohn, der schliesslich nach Hause kam. «Bringt das gemästete Kalb und schlachtet's; lasst uns essen und fröhlich sein! Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden; er war verloren und ist gefunden worden» (Lukas 15,23-24). Jesus erzählte die Geschichte, um den Punkt zu illustrieren, dass der ganze Himmel sich freut, wenn jemand sich zu Gott hinwendet (V. 7).

Jesus erzählte ein anderes Gleichnis über einen Menschen (der Gott darstellte), der ein «grosses Abendmahl bereitete und viele Gäste einlud» (Lukas 14,16). Aber überraschenderweise haben viele Menschen diese Einladung ignoriert. «Und sie fingen an alle nacheinander, sich zu entschuldigen» (V. 18). Einige waren besorgt um ihr Geld oder ihre Arbeit; andere waren durch familiäre Angelegenheiten abgelenkt (V. 18-20). So lud der Meister stattdessen arme Leute ein (V. 21).

Ingon ana usab ang kaluwasan. Giimbitahan ni Jesus ang tanan, apan ang pipila ka mga tawo wala’y labot sa mga butang sa kalibutan aron makatubag. Apan kadtong mga "kabus," nga nakaamgo nga adunay labi ka mahinungdanong mga butang kaysa salapi, sekso, gahum, ug kabantog, mahinamon nga moanha aron saulogon ang tinuud nga kinabuhi sa sakramento ni Jesus.

Jesus erzählte eine andere Geschichte, in der er das Heil mit einem Mann (der Jesus darstellt) vergleicht, der auf eine Reise ging. «Denn es ist wie mit einem Menschen, der ausser Landes ging: er rief seine Knechte und vertraute ihnen sein Vermögen an; dem einen gab er fünf Zentner Silber, dem andern zwei, dem dritten einen, jedem nach seiner Tüchtigkeit, und zog fort» (Matthäus 25,14-15). Das Geld könnte mehrere Dinge symbolisieren, die Christus uns gibt; betrachten wir es hier als Darstellung der Heilsbotschaft.

Nach einer langen Zeit kam der Meister zurück und verlangte Abrechnung. Zwei der Knechte zeigten, dass sie etwas mit dem Geld des Meisters erreicht hatten, und sie wurden belohnt: «Da sprach sein Herr zu ihm: Recht so, du tüchtiger und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen; geh hinein zu deines Herrn Freude!» (Lukas 15,22).

Giimbitahan ka!

Giimbitahan kita ni Jesus nga makigbahin sa iyang kalipay, nga ipaambit sa kaniya ang mahangturon nga mga kalipay nga gihatag sa Dios alang kanato. Gitawag niya kita nga mahisama kaniya, aron mahimong dili mamatay, dili madunot, mahimayaon ug wala’y sala. Adunay kita gahum nga labaw sa kinaiyanhon. Adunay kita kabaskog, salabutan, pagkamamugnaon, gahum ug gugma nga labaw pa sa karon nga nahibal-an naton.

Dili naton kini mahimo sa aton kaugalingon - tugutan naton ang Dios nga buhaton kini kanato. Kinahanglan naton nga dawaton ang iyang pagdapit nga makagawas sa hugaw ug sa iyang solemne nga bangkete.

Nahunahuna ba nimo ang pagdawat sa iyang imbitasyon? Kung mao, tingali dili ka dayon makakita mga katingad-an nga mga sangputanan, apan ang imong kinabuhi siguradong adunay bag-ong kahulogan ug katuyoan. Makita nimo ang kahulogan, masabtan nimo kung asa ka moadto ug kung ngano, ug makadawat ka bag-ong kusog, bag-ong kaisug ug dakong kalinaw.

Giimbitahan kita ni Jesus sa usa ka parti nga magpadayon hangtod sa hangtod. Dawaton ba nimo ang imbitasyon?

Michael Morrison


pdfAng ebanghelyo