Magazine focus jesus 2019-01

03 focus jesus 2019 01

JANUAR - APRIL 2019


Ang imong sunod nga pagbiyahe - Toni Püntener

Ang Diyos kauban naton - Takalani Musekwa

Kung husto ang oras - Tammy Tkach

Jesus: Ang Saad - Joseph Tkach

Asa man ka - Eddie Mars

Unsa man ang imong gihunahuna kung madungog nimo ang pulong Diyos? - Joseph Tkach

Ang asul nga alahas nga yuta - Cliff Neill

Pagsalikway - Barbara Dahlgren

Jesus: Ang Gingharian sa Diyos - Toni Püntener

Pagtarong - Tammy Tkach

Si Kristo nagpuyo diha kanimo! - Pablo Nauer

Ang Uniberso - Joseph Tkach