Nagahatag ba ang Dios sa ikaduhang higayon?

Kini ang naandan nga pelikula sa aksyon: Adunay 10 segundo pa sa wala pa mapalong ang bomba ug gipatay ang libu-libo nga mga tawo, wala pay labot ang talahuron nga bayani nga misulay sa pagbuut sa bomba. Nagtulo ang singot gikan sa nawong sa bayani ug nagpugong sa pagginhawa ang mga gahi nga opisyal sa pulisya ug uban pang mga artista. Kinsa nga alambre ang kinahanglan putlon? Ang Pula? Ang dilaw? Upat ka segundo aron molakaw. Ang Pula! Duha pa ka segundo. Dili, ang dalag! Snap! Adunay usa lamang nga higayon aron kini husto. Alang sa pipila nga katarungan, ang bida sa pelikula kanunay nga nagputol sa husto nga wire, apan ang kinabuhi dili usa ka pelikula. Nabatyagan ba nimo nga giputol nimo ang sayup nga kawad ug kalit nga nawala ang tanan? Nagtoo ako nga kung tan-awon naton ang kinabuhi ni Jesus, mahibal-an naton kung ang Diyos naghatag ikaduhang higayon. Si Jesus mao (ug mao) ang Diyos ug ang iyang kinabuhi ug kinaiya nga tin-aw kaayo nga nagpakita sa kinaiya sa Dios nga Amahan. Sa diha nga ang tinun-an nga si Pedro miduol kang Jesus ug nangutana sa Ginoo, unsa ka pirmi nako nga gipasaylo ang akong igsoon nga nakasala batok kanako? Igo ba kini pito ka beses? Si Jesus miingon kaniya, Giingon ko kanimo, dili pito ka beses, apan kapitoan ka pito pito (Mateo 18: 21-22).

Aron mahibal-an ang kahulugan sa kini nga panagsulti, kinahanglan nga masabtan sa usa ka gamay ang kultura sa kana nga panahon. Niadtong panahona, giingon sa mga magtutudlo sa relihiyon nga pasayloon ang usa ka tawo nga nakahimog daotan kanimo sa tulo ka beses. Pagkahuman dili na nimo kinahanglan. Gihunahuna ni Pedro nga siya usa ka matarong nga tawo ug nakadayeg si Jesus sa iyang tubag sa pagpasaylo sa usa ka tawo pito ka beses. Bisan pa, wala nakadayeg si Hesus niini, apan gipakita niya kay Pedro nga wala siya makasabut sa konsepto sa pagpasaylo. Ang pagpasaylo dili bahin sa pag-ihap tungod kay dili ka mopasaylo bisan kinsa sa bug-os mong kasingkasing. Sa giingon ni Jesus nga magpasaylo sa kapitoan ka pito ka beses, gipasabut niya nga dili 490 ka beses, apan kinahanglan magpasaylo siya sa wala’y katapusan Kana ang tinuud nga kinaiya ug kasingkasing ni Jesus ug usab sa Diyos tungod kay si Jesus, ang Diyos nga Amahan ug ang Balaang Espirito usa. Dili ra sa pagkatawo, apan sa kinaiya usab - bahin kana sa Trinidad sa Diyos.

Gimingaw sa mga higayon?

Ich habe Menschen getroffen, die wirklich glauben, dass sie zu oft gesündigt haben und dass Gott ihnen deshalb nicht mehr vergeben kann. Sie haben das Gefühl, dass sie ihre Chancen bei Gott vertan haben und nicht mehr errettet werden können. Wieder sprechen das Leben und die Taten Jesu Bände: Petrus, der vertrauteste Freund Jesu, verleugnet ihn öffentlich drei Mal(Matthäus 26,34, 56, 69-75) und trotzdem streckt Jesus sich nach ihm aus und vergibt ihm und liebt ihn. Ich glaube, dass dieses Erlebnis in vielen Bereichen von Petrus Leben ein Schlüsselerlebnis war. Er wurde einer der treuesten und einflussreichsten Nachfolger Jesu und der Leiter seiner Kirche. Ein weiteres beeindruckendes Beispiel für die wahre Vergebung Gottes ist, dass Jesus, obwohl er unter unerträglichen Schmerzen am Kreuz starb, denjenigen, die für seinen Tod verantwortlich waren, von ganzem Herzen vergab, auch dann als sie sich noch über ihn lustig machten. Denken Sie darüber einen Moment nach. Es ist eine unglaubliche, wahrhaft göttliche Liebe und Vergebung, die nur Gott schenken kann.Im Gegensatz zum allgemeinen Verständnis von Gläubigen und Nicht Gläubigen ist Gott nicht hinter Ihnen her. Er ist nicht das grosse unerreichbare Etwas, das im Himmel sitzt und nur darauf wartet Sie zu schnappen, wenn Sie einen Fehler machen. So ist nicht Gott, sondern so sind wir Menschen. Das ist Teil unseres Charakters und nicht seines. Wir sind es, die eine Strichliste führen über die Ungerechtigkeiten, die uns widerfahren sind, und nicht Gott. Wir sind es, die aufhören einander zu vergeben und Beziehungen beenden, und nicht Gott.

Makakaplag kita daghang mga pananglitan sa Bibliya diin gipahayag sa Diyos ang iyang gugma alang kanato ug ang iyang pangandoy alang kanato. Pila ka beses nga nagsaad siya kanato: Dili ko ikaw talikdan o biyaan (Hebreohanon 13: 5). Ang pangandoy sa Dios kanato mao nga dili kita mawala, apan nga ang tanan nga mga tawo maluwas. Ang tinuud nga katingad-an bahin niini mao nga ang Dios ug si Jesus wala lamang naglitok niining matahum nga mga pulong, apan kini gipasundayag usab sa tanan nga giingon nila sa kinabuhi ni Jesus. Nagahatag ba ang Dios us aka ikaduhang higayon karon?

Ang tubag dili - Ang Diyos wala lamang maghatag kanato usa ka ikaduha nga higayon, apan kanunay Niya kita nga pasayloon. Hisguti ang imong mga sala, sayup nga lakang, ug sakit sa Diyos sa kanunay. Pag-focus Kaniya, dili kung diin nimo gihunahuna nga nawala ka. Dili isipa sa Diyos ang ilang mga sayup nga lakang. Padayon Siya nga nahigugma kanato, nagpasaylo kanato, naa sa atong tupad, ug gikuptan kita bisan unsa pa man. Ang pagpangita sa bisan kinsa nga hatagan us aka ikaduhang higayon - bisan adlaw-adlaw - dili dali, apan gitanyag ni Jesus kanatong tanan.    

ni Johannes Maree


pdfAdunay ba ikaduhang higayon sa Diyos?