Magazine focus jesus 2022-01

03 focus jesus 2022 01

ENERO - MARSO 2022

 

Gikan sa kangitngit hangtod sa hayag nga kahayag - Toni Püntener

Ang pulong nahimong unod - Joseph Tkach

Kasaysayan sa wanang ug oras - Tim Maguire

Ang bag-ong natawo nga hari - James Henderson

Ang triple melody - Joseph Tkach

Grasya ug Paglaum - Robert Regazzoli

Si Jesus ang dalan - Natu Moti

Unsa ka dugay kini - Hilary Buck

Sakit nga Kapildihan - Tammy Tkach

Ang Dios walay panginahanglan - Eddie Marsh

Ang Istorya sa Magbalantay - John Halford