Propesyon ug pagtawag

643 propesyon ug callingKini usa ka matahum nga adlaw. Sa Dagat sa Galilea, nagwali si Jesus sa mga naminaw nga mga tawo. Daghang mga tawo nga iyang gihangyo ang barko ni Simon Pedro nga mogawas gamay sa lanaw. Sa kana nga paagi mas madungog sa mga tawo si Jesus.

Si Simon usa ka eksperyensiyado nga propesyonal ug pamilyar sa mga kalingawan ug mga lit-ag sa lanaw. Pagkahuman ni Jesus sa pagsulti, gisultihan niya si Simon nga ihulog ang iyang mga pukot diin lawom ang tubig. Salamat sa iyang propesyonal nga kasinatian, nahibal-an ni Simon nga ang mga isda moatras sa kahiladman sa lanaw sa niining oras sa adlaw ug wala siyay madakup. Ingon kadugangan, nangisda siya tibuok gabii ug wala’y nakuha. Apan iyang gituman ang pulong ni Jesus ug sa pagtoo gibuhat ang giingon kaniya.

Gilabog nila ang mga pukot ug nakuha ang daghang isda nga nagsugod paggisi ang mga pukot. Gitawag nila karon ang ilang mga kauban alang sa tabang. Dungan nila nga nahatag ang mga isda sa mga bangka. Ug wala sa mga sakayan ang kinahanglan nga malunod sa gibug-aton sa mga isda.

Nakurat silang tanan sa milagro niining kuha nga ilang gihimo nga magkauban. Si Simon mihapa sa tiilan ni Jesus ug miingon: Ginoo, pahawa kanako! Ako usa ka makasasala nga tawo» (Luc 5,8).
Si Jesus mitubag: “Ayaw kahadlok! Sukad karon manakop ka ug mga tawo »(Lukas 5,9). Gusto ni Jesus nga dasigon kita sa paghimo uban kaniya sa dili nato mahimo sa atong kaugalingon tungod kay kita dili hingpit.

Kung nagatoo kita sa mga pulong ni Jesus ug gibuhat ang iyang gisulti kanato, makit-an naton ang kaluwasan gikan sa sala pinaagi kaniya. Apan pinaagi sa iyang pasaylo ug regalo nga bag-ong kinabuhi uban kaniya, gitawag kita aron molihok isip iyang mga embahador. Gitawag kita ni Jesus nga magdala sa maayong balita sa gingharian sa Dios bisan diin. Ang kaluwasan sa mga tawo gipahibalo kung mitoo kita kang Jesus ug sa iyang pulong.

Dili hinungdanon kung kinsa kita tungod kay nasangkapan kita sa mga talento ug mga kaarang sa paghimo sa gisugo ni Jesus. Sama sa mga naayo ni Jesus, kini bahin sa atong pagtawag sa "pagdakup" sa mga tawo.
Tungod kay si Jesus kanunay nagauban kanato, gitubag naton ang iyang pagtawag nga iyang kauban sa trabaho. Sa gugma ni Hesus

Toni Püntener